Λαγκάδια | Αποκαταστάσεις παραδοσιακών κτισμάτων στο πλαίσιο του 2ου Εργαστηρίου της τέχνης της πέτρας

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018 22:30

Από την Τετάρτη ως και χθες Σάββατο 4 Αυγούστου, η εκπαίδευση στο πλαίσιο του 2ου Εργαστηρίου μεταφέρθηκαν στον ιστορικό αρχικό πυρήνα των Λαγκαδίων όπου σήμερα υπάρχουν μόνο ερείπια στην περιοχή της Ντραΐνας. Εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενοι αποκατέστησαν μια κατεστραμμένη δημόσια κρήνη και τμήμα της αντιστήριξης αλωνιού. Η ικανοποίηση όλων από το τελικό αποτέλεσμα ήταν στο μέγιστο βαθμό, ενώ αντίστοιχα ήταν και τα συναισθήματα της τοπικής κοινωνίας. Οι παρεμβάσεις πλέον στο δομημένο περιβάλλον αποτελούν μια νέα ποιοτική φάση στην εκπαίδευση των μαθητών που ξεφεύγουν από το πλαίσιο των επιδεικτικών κατασκευών.