Λαγκάδια | Η δημιουργικότητα των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια του 3ου Εργαστηρίου της τέχνης της πέτρας

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019 20:27

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα αλλά και απροσδόκητα στοιχεία κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου εργαστηρίου της τέχνης της πέτρας ήταν οι διάφορες μορφές έκφρασης της δημιουργικότητας των εκπαιδευόμενων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το εργαστήριο τη φετινή χρονιά προσέλκυσε και εκπαιδευόμενους προερχόμενους από επαγγελματικούς χώρους διαφορετικούς από αυτούς που συμβατικά αποκαλούμε κλασσικούς (πχ αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργαζόμενους στο χώρο της οικοδομής κτλ).Οι άνθρωποι αυτοί εμπλούτισαν όχι μόνο τον προβληματισμό, αλλά ανέδειξαν τις κλίσεις και τη δημιουργικότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γ.Μ. καθηγητής σε ΕΠΑΛ ο οποίος σκάλισε σε σκληρή μαύρη πέτρα της περιοχής ένα αποτροπαιικό πρόσωπο. Τα σύμβολα και τα πρόσωπα αυτού του τύπου απαντώνται συχνά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και στοχεύουν στην προστασία των ενοίκων του κτίσματος από κάθε “κακό”. Τέτοια σύμβολα υπάρχουν σε αφθονία στην εκκλησία του Προδρόμου στα Λαγκάδια, ενώ αντίστοιχο πρόσωπο υπάρχει στην εκκλησία του Άγιου Δημήτρη του Λευκοχωρίου, ο οποίος χτίσηκε από Λαγκαδινούς μαστόρους (Α. Μπαριάμης κτλ).