Λαϊκή στην πλατεία Μαντινείας με εξήντα παραγωγούς

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 16:58

Ανακοίνωση Δήμου Τρίπολης για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Πλατεία Μαντινείας (Μπασιάκου) την Τετάρτη 1η Απριλίου.

Έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά  στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (Β’ 943/20-3-2020) και Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)», ανακοινώνουμε ότι  θα δραστηριοποιηθούν στις 1/4/2020 στην λαϊκή αγορά Πλ. Μαντινείας στην Τρίπολη, εξήντα (60) παραγωγοί- έμποροι, επί εκατόν είκοσι ένα (121)  συνολικών θέσεων.ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΧΩΡΟ ΚΕΝΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ