Λαμπρός εορτασμός της Αγίας Παρασκευής στο κέντρο της Τρίπολης (ph)

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 09:00

Κλῆρος καί Λαός τῆς Τρπολιτσᾶς, ἀξιωθήκαμε καί φέτος νά τιμήσουμε τήν ἑορτάζουσα Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ ἁγία Παρασκευή.

Τό Πανέμορφο Παρεκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως στό κέντρο τῆς πόλεως, πλησίον τοῦ Δημαρχείου, πού τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ἦταν τό σημεῖο ἀναφορᾶς ὅπου δέχθηκε τά πλήθη τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν.Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς, Τρίτη 25 Ἰουλίου 2017, τελέσθηκαν οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ἁγιασμοῦ, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τιμήν τῆς ἁγίας Παρασκευῆς.

Πλῆθος πιστῶν κάθε ἡλικίας συμμετεῖχε στίς ἱερές Ἀκολουθίες, ζητώντας ἀπό τήν ἁγία Παρασκευή τήν ὑγεία, ἀλλά καί νά σκέπη, νά ἁγιάζη καί νά θεραπεύη, ὅλους ὅσους ἀντιμετωπίζουν κάθε εἴδους προβλήματα.

Τό προσκύνημα στόν Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἦταν πολυπληθές, ἔτσι ὥστε ὁ κεντρικός δρόμος ἔμπροσθεν τοῦ ἑορτάζοντος Ναοῦ νά πλημυρίσει ἀπό προσκυνητές γιά ἀρκετές ὧρες, ἀκόμη καί μέχρι ἀργά τά μεσάνυχτα.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τέλεση πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας μέ Ἀρτοκλασία, ἐκ τῶν Ἐφημερίων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ὁ βίος τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἡ ἁγία Ὁσιομάρτυς Παρασκευή καταγόταν ἀπό τή Ρώμη, οἱ δέ γονεῖς της, Ἀγάθων καί Πολιτεία, ἦταν χριστιανοί. Ἐπειδή, ὅμως, ἦταν ἄτεκνοι, παρακαλοῦσαν τόν Θεό νά τούς χαρίσει ἕνα παιδί. Πράγματι, ὁ Θεός τούς ἄκουσε καί τούς χάρισε ἕνα παιδί. Καί ἐπειδή ὅταν γεννήθηκε ἦταν ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν ὀνόμασαν Παρασκευή, καί ἀπό μικρή τήν ἀφιέρωσαν στόν Θεό.

Ἡ Παρασκευή, ἔλαβε τή χριστιανική μόρφωση ἀπό τή μητέρα της καί μάλιστα μελετοῦσε συνέχεια τά ἱερά γράμματα καί προσευχόταν πολλές ὧρες στήν Ἐκκλησία. Μετά τόν θάνατο τῶν δικῶν της, μοίρασε ὅλα της τά ὑπάρχοντα στούς φτωχούς καί ἔγινε μοναχή. Ἔμεινε ἐκεῖ ἀρκετό χρονικό διάστημα καί μετά, λαμβάνοντας τήν εὐχή τῆς Ἡγουμένης, βγῆκε ἔξω στόν κόσμο καί κήρυττε τόν Χριστό, προσελκύοντας πολύ κόσμο στόν Χριστιανισμό.

Γιά ὅλα ὁδηγήθηκε στόν βασιλιά Ἀντωνῖνο, ὁ ὁποῖος, θαμπωμένος ἀπό τήν ὀμορφιά της καί τή σύνεσή της, προσπάθησε νά τήν πείσει νά θυσιάσει στά εἴδωλα καί θά τῆς ἔδινε ὅ,τι ἤθελε. Ἡ Ἁγία, ὅμως, ἀρνήθηκε καί τότε διέταξε νά ἀρχίσουν τά βασανιστήρια. Μάλιστα, τήν ἔβαλαν μέσα σέ ἕνα θερμασμένο λέβητα γεμάτο πίσσα καί λάδι.

Μόλις ἔγινε αὐτό, ἡ Ἁγία φαινόταν νά δροσίζεται μέσα σ’ αὐτό καί ὁ Ἀντωνῖνος, ἐξοργισμένος, ἔδωσε ἐντολή νά θανατωθεῖ, περνώντας καί αὐτή στήν μεγάλη χορεία τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τή μνήμη τῆς ἁγίας Παρασκευῆς ἑορτάζουμε στίς 26 Ἰουλίου.

+ π.Ι.Σ.

Αγία Παρασκευή κέντρο Τρίπολης