Λιαρέλης ΑΝΤ1: ΝΔ – ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσαν την απειλή αδειοδότησης ως «δαμόκλειο σπάθη» επί των τηλεοπτικών σταθμών

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 13:25

Κατά τη συνεδρίαση της 20.10.2016 της Εξεταστικής Επιτροπής για τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε ερωτήσεις-επισημάνσεις του βουλευτή Γιώργου Η. Παπαηλιού, ο μάρτυρας-διευθύνων σύμβουλος του ANT1 και πρώην πρόεδρος της Digea :

Ανέφερε, ότι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές συχνότητες που διεξήχθη πρόσφατα, έπρεπε να είχε γίνει πριν από δεκαετίες, διότι οι συνεχείς προσωρινές παρατάσεις διαιώνιζαν το καθεστώς ανομίας στο τηλεοπτικό τοπίο. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι αυτό γίνονταν διότι οι κυβερνήσεις των προηγούμενων δεκαετιών, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιούσαν την απειλή αδειοδότησης ως δαμόκλειο σπάθη επί των τηλεοπτικών σταθμών.Και ο νοών νοείτω !!!

Ανέφερε, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί «ισοπεδωτικά», διότι οι «μέσοι όροι» αδικούν. Συνέχισε δε, λέγοντας ότι ο ANT1 αποτελεί υπόδειγμα τηλεοπτικού σταθμού από πλευράς εξυπηρέτησης των δανείων του και λειτουργίας. Όμως σε ερώτηση του Γιώργου Παπαηλιού, ποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί βρίσκονται στον αντίποδα του υποδειγματικού, όπως είπε, ANT1, δεν θέλησε να απαντήσει.

Υπερασπίστηκε το διαγωνισμό για την παραχώρηση του φάσματος ψηφιακών συχνοτήτων στην Digea, της οποίας ήταν πρόεδρος μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες, όπως είπε. Απέδωσε σε εκτίμηση !!! του Γιώργου Παπαηλιού, το γεγονός ότι η Digea, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας δηλαδή οι πάροχοι περιεχομένου, ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του φάσματος ψηφιακών συχνοτήτων, ως πάροχος δικτύου !!! Με άλλα λόγια, υπάρχει ταύτιση παρόχου δικτύου και παρόχου περιεχομένου !!! «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» !!!

το γεγονός ότι από το διαγωνισμό αποκλείστηκε η ΕΡΤ, στην οποία «έπεσεμαύρο» στις 11.6.2013 από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ο διαγωνισμός διεξήχθη αρχές Φεβρουαρίου 2014 !!! το γεγονός, ότι το τίμημα εκκίνησης του διαγωνισμού προσδιορίστηκε στο ποσό των 18,5 εκ. ευρώ καταβλητέο με δόσεις σε δέκα πέντε χρόνια και ορίστηκε ότι αν υπήρχε μόνον ένας υποψήφιος, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Digea, αυτός θα ανακηρύσσονταν σε πλειοδότη με τίμημα την τιμή εκκίνησης !!!

Τέλος, ο Γιώργος Παπαηλιού Προέβη σε αντιπαραβολή των δύο διαγωνισμών, αυτού για την παραχώρηση του φάσματος ψηφιακών συχνοτήτων (2014) και αυτού για την αδειοδότηση τηλεοπτικών συχνοτήτων (2016)

Διαγωνισμός 2014 Διαγωνισμός 2016

1 υποψήφιος-Digea 9 συμμετέχοντες

ισχύς αδείας : 15 χρόνια ισχύς αδείας : 10 χρόνια

τελικό τίμημα : 18,5 εκ. ευρώ τελικό τίμημα : 246 εκ. ευρώ, καταβλητέο σε 15 χρόνια καταβλητέο σε 2 χρόνια

Μετά από αυτά, «τι άλλην χρείαν έχομεν μαρτύρων». Η σύγκριση είναι καταλυτική !!!