Λήγει στις 12/07 η προθεσμία για δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 13:09

Λήγει αύριο η προθεσμία – μετά και από την παράταση που δόθηκε – για δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακίνητων στο τμήμα εσόδων του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες με πρόστιμα.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης αναφέρονται τα εξής:Ως γνωστό με τις διατάξεις του Ν.2130/1993 και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (87/1993), (47/2011) και (638/2018) όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα ή μη (κτίσματα ή οικόπεδα)εντός οικισμού ή κτίσματα ηλεκτροδοτούμενα ή μη εκτός οικισμού υποχρεούνται στην καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας(Τ.Α.Π).

Όμως παρατηρείται ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει όλα τα ακίνητά τους ή δεν έχουν δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, με αποτέλεσμα όταν ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε πράξη μεταβολής της ιδιοκτησίας του (πώληση, κληρονομιά κτλ) να καταβάλλει αναδρομικά για μια πενταετία το τέλος αυτό με πρόστιμο 200%.

Ο Νόμος 4611/17-5-2019 προβλέπει ευεργετικές διατάξεις για τους οφειλέτες του Δήμου, όπως απαλλαγή από το πρόστιμο αν εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους ή μείωση του προστίμου σε ποσοστό επί τοις 100, αν εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε δόσεις (από 2έως 100).

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να δημοσιευθεί το παρόν στα δημοτικά καταστήματα καθώς και σε όλα τα καφενεία και τις ταβέρνες που λειτουργούν στα χωριά μας, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι των κοινοτήτων τόσο για τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου όσο και για την υποχρέωσή τους να δηλώσουν τα ανωτέρω ακίνητά τους στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου μας προκειμένου να απαλλαγούν από το πρόστιμο, ή να το καταβάλουν μειωμένο ανάλογα με τις δόσεις που θα κανονίσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2713600463 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το παρών να δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του δήμου.