Λειτουργία λαϊκής αγοράς Μεγαλόπολης την Παρασκευή 29 Μαΐου

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 18:16

Ανακοινώνεται από το Δήμο Μεγαλόπολης ότι: για την Παρασκευή 29.05.2020, στη Λαϊκή Αγορά Μεγαλόπολης

Ο τομέας πώλησης Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών προϊόντων, δηλαδή οι πάγκοι που τοποθετούνται εκτός του στεγάστρου, θα λειτουργήσει με το 50% των πωλητών.Ο τομέας πώλησης Διατροφικών Προϊόντων/Προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή οι πάγκοι που τοποθετούνται εντός του στεγάστρου, θα λειτουργήσει κανονικά.

Ο αριθμός των πωλητών ανά κατηγορία (έμποροι – παραγωγοί) δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ξεπερνά το 50% του συνόλου των θέσεων πώλησης της αγοράς.

Ακολουθεί το σχεδιάγραμμα της Λαϊκής Αγοράς καθώς και οι κατάλογοι των πωλητών (εμπόρων & παραγωγών).

– ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

– ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ

– ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών και Δ/κών Υπηρεσιών

Δημήτριος Σιέμπος