Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Τρίπολης (09/06) – Τα ονόματα των παραγωγών

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 21:16

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣΈχοντας υπόψη :

Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»

Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.

Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».

Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..

Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές.

Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 12639/2021 (ΦΕΚ 793/Β΄/27-02-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.

Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές :

της πλ. Μαντινείας 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη.

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
A/A ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 3 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
2 7 ΜΠΟΖΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
3 13 ΜΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 15 ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5 17 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6 19 ΜΠΛΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 21 ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
8 23 ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9 25 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
11 31 ΣΚΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 33 ΡΕΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
13 37 ΤΣΟΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
14 39 ΜΠΙΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
15 41 ΓΚΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
16 43 ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
17 45 ΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
18 47 ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19 49 ΤΖΙΤΖΙΛΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20 55 ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21 57 ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
22 67 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
23 71 ΝΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
24 73 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
25 75 ΚΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 79 ΣΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27 83 ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28 85 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
29 89 ΚΑΜΠΟΥΡΟΥ – ΑΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
30 93 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31 95 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
32 99 ΜΗΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 101 ΡΩΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
34 107 ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
35 115 ΓΚΟΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
36 116 ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

  ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α/Α ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 91-92 ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
2 109-110 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 4-5 ΜΕΓΡΕΜΗ ΕΛΕΝΗ
4 50-51 ΞΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 104-105 ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΔΙΟΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
5 ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7 ΣΑΡΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
8 ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9 ΤΖΟΥΡΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:

Όσοι από τους μόνιμους και προσωρινούς παραγωγούς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά της πλατείας Βαλτετσίου.

Η  ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.

Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.

Σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν  πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα:2713610416,  2713 600430.