Ματαίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Δήμο Μεγαλόπολης

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 11:38

Ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή της αρίθ. 13776/27.02.2020 Κ.Υ.Α. «Ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Χώρα», ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο Δήμο Μεγαλόπολης, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ