Με ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού από το Νομικό Πρόσωπο

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 15:26

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ενημερώνει τους πολίτες, ότι η εξυπηρέτησή τους από το Γραφείο της Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. θα πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ: 714342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’/4489) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020». Οι πολίτες, κατά την επίσκεψή τους στο Γραφείο της Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για κλείσιμο ραντεβού είναι: 2710-234915 & 2710-233351.