Με τεστ δεξιοτήτων η εισαγωγή μαθητών στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης – Ξεκινούν οι αιτήσεις

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 15:03

H Διευθύντρια του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Τρίπολης, Ελένη Σπυροπούλου, με επιστολή της προς του γονείς της ΣΤ΄τάξης, ενημερώνει:

Αγαπητοί Γονείς,Σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα φοίτησης του παιδιού σας στο νέο Πρότυπο Σχολείο από το σχολικό έτος 2020-21.

Συγκεκριμένα στην πόλη της Τρίπολης, θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2021-22 το 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης ως Πρότυπο Γυμνάσιο σύμφωνα με το ΦΕΚ 776/Β/26-2-2021.

Για την φοίτηση  του παιδιού σας στο Πρότυπο Γυμνάσιο, θα πρέπει κατ’ αρχήν να συμπληρώσετε (ως κηδεμόνας) την αίτηση ηλεκτρονικά στο https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php έως την 17η Ιουνίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία υποβολής της αίτησής σας, μπορείτε να δείτε στην επισυναπτόμενη Υ.Α. αρ. Πρ. 58877/Δ6/25-5-2021. Αίτηση μπορείτε να συμπληρώσετε ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής σας. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε και στο 2Ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης.

Λάβετε υπόψη σας ότι:

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Οι μαθητές που θα επιλέγουν και θα εισαχθούν στην Α΄ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και την Γ΄ Λυκείου του συνδεδεμένου Προτύπου Λυκείου εφόσον υπάρχει.

Τα Πρότυπα Σχολεία στοχεύουν ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας προσανατολισμένων στην αυτοβελτίωση των μαθητών και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, στην πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού, στη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ. προσανατολισμένων στην εκπαιδευτική αριστεία.

Ενδεικτικές επιπλέον δυνατότητες που παρέχουν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία είναι οι όμιλοι αριστείας και δημιουργικότητας, η εφαρμογή πιλοτικών σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστήμια κ.ά. ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός χώρας, η διδασκαλία από εκπαιδευτικούς οι οποίοι αξιολογούνται με βάση τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και υπηρετούν με θητεία η οποία ανανεώνεται μετά από θετική αξιολογική κρίση.

Η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία αυτά από απομακρυσμένες περιοχές, μπορεί να γίνεται με ευθύνη της Πολιτείας όπως και σε κάθε άλλο σχολείο.

Σας καλούμε να αξιοποιήσετε τις νέες ευκαιρίες που δίνονται για την πρόοδο του παιδιού σας και να συμβάλετε στην προσπάθεια της Πολιτείας για αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

H Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕ79.01  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ