Μέχρι τις 15/09 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Μαθητείας Τρίπολης

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021 13:45

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaedΟ ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη.
Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2021-22 για την Ε.ΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Τρίπολης είναι οι εξής:

• Αισθητικής Τέχνης
• Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
• Μαγειρικής Τέχνης

Πληροφορίες για την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Τρίπολης 2710243714, 2710234608. Ταχ. Διεύθυνση Τέρμα Καραϊσκάκη.