Μείωσε τα ενοίκια ο δήμος Τρίπολης…

Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2012 06:47

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σε μείωση των καταβαλλόμενων ενοικίων των δημοτικών καταστημάτων προέβη ο Δήμος Τρίπολης ύστερα και από τη γνωμοδότηση του οριζόμενου γι αυτό θέμα δικηγόρου. Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των ενοικιαστών που υποβλήθηκαν στο Δήμο, αλλά και τη βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει η αγορά της πόλης μας, ο δήμος Τρίπολης προχώρησε σε μείωση επί των ενοικίων των δημοτικών καταστημάτων, με αναδρομική ισχύ από 01/01/2011.

Οι μέγιστες δυνατές μειώσεις στις οποίες μπορούσε να προβεί ο Δήμος κυμαίνονται από 10% – 30% ανά περίπτωση.

Ήδη υπογράφηκαν τα τροποποιημένα συμφωνητικά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Πρόκειται για τα καταστήματα στην Πλατεία Βαλτετσίου, το Σαλέ της Πλατείας Άρεως, το περίπτερο της Δεξαμενής, καθώς και το κατάστημα στην Τ.Κ Στενού, της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Τρίπολης.

Ο δήμος Τρίπολης, θεωρώντας ότι η μείωση των μισθωμάτων θα συμβάλλει στη συνέχιση της λειτουργίας των μισθωμένων καταστημάτων και κατ΄ επέκταση την τόνωση της τοπικής αγοράς, «παρέκαμψε» την απώλεια εσόδων που η ενέργεια αυτή συνεπάγεται για το Δήμο.

Ο Δήμος πρωτίστως ενδιαφέρεται για την πόλη και τους πολίτες.