Μέτρα αντιπυρικής προστασίας

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 13:55

Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τότε που μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την Πελοπόννησο. Σε αυτά τα δέκα χρόνια είχαμε αρκετές μεγάλες και μικρότερες πυρκαγιές, που κατέστρεψαν δασικές εκτάσεις, περιουσίες δυστυχώς θρηνήσαμε και θύματα.

Κουβεντιάζοντας στο ΠεΣυ το σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών αλλά και σε κάθε ευκαιρία ζητάμε να συζητήσουμε στο Συμβούλιο για την κατάσταση και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των δασών και της λαϊκής περιουσίας από τις πυρκαγιές. Το θέτουμε πάντα γιατί στόχος μας είναι να προλάβουμε, που αυτό σημαίνει προετοιμασία, ετοιμότητα, σχέδιο και όχι πάνω στα αποκαΐδια να ανοίξουμε τη συζήτηση για τις ευθύνες της κυβέρνησης, της Περιφέρειας, των δήμων, που ο ένας θα πετά το μπαλάκι στον άλλο, για να κρύψετε ότι όλοι μαζί είστε υπεύθυνοι.Δυστυχώς σήμερα η κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι δυσκολότερη, κατά συνέπεια και οι κίνδυνοι μεγαλύτεροι. Ο βασικός κίνδυνος είναι ότι τα δάση είναι στο στόχαστρο του μεγάλου κεφαλαίου για επιχειρηματική εκμετάλλευση.

Κάθε χρονιά βρίσκει τη Δασική Υπηρεσία σε δυσμενέστερη κατάσταση, υποστελεχωμένη, αφού, με το ελάχιστο επιστημονικό δυναμικό που τη στελεχώνει, καλείται να ανταποκριθεί στα πρόσθετα καθήκοντα, όπως η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Το επίσης υποστελεχωμένο Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση, που επιδεινώνεται από την έλλειψη υποδομών και τον απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό εναέριων και επίγειων μέσων. Σε αυτά τα προβλήματα έρχονται να προστεθούν νέα, τα οποία γεννά η πολιτική της κυβέρνησης, με σωρεία μεταθέσεων, χωρίς τη θέληση των πυροσβεστών.

Η πυροπροστασία του δασικού πλούτου, αλλά και γενικότερα, εξασφαλίζεται μέσω μιας σειράς μέτρων πρόληψης πυρκαγιών, όπως:

— Καθαρισμός και απομάκρυνση της βλάστησης και των ξερών χόρτων που υπάρχουν στους ορεινούς όγκους, στις διαχωριστικές νησίδες εθνικών οδών, αυτοκινητοδρόμων και τα πρανή αυτών, καθώς αποτελούν επικίνδυνη καύσιμη ύλη.

— Έλεγχος του δασικού οδικού δικτύου, συντήρησή του και διάνοιξη τυχόν κλειστών τμημάτων του, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

— Έλεγχος των δικτύων παροχής νερού που χρησιμοποιούνται για την πυρόσβεση στους ορεινούς όγκους και επέκτασή τους, καθώς και των δεξαμενών νερού και των κρουνών που υπάρχουν σε φυλάκια κ.λπ., ώστε να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και έτοιμα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

— Λήψη μέριμνας για τον καθαρισμό οικοπέδων με σκουπίδια, ξερά χόρτα κ.λπ., τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εύφλεκτη ύλη.

— Στελέχωση όλων των πυροφυλακίων στην Πελοπόννησο και για όλο το 24ωρο, κλπ.
Η απουσία λήψης των προληπτικών αυτών μέτρων θέτει σε κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και καταστροφής των δασών.

Ενημερώστε μας λοιπόν ποια είναι η κατάσταση, ποια συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα έχουν παρθεί, ποιος ο παραπέρα σχεδιασμός της Περιφέρειας και σε επίπεδο διεκδίκησης αλλά και έργων αντιπυρικής προστασίας.

Ο επικεφαλής
Της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Γόντικας