Μέτρα για τη βελτίωση της λαϊκής αγοράς Μεγαλόπολης

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 16:42

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
Μεγαλόπολης, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των εμπόρων-παραγωγών, προχώρησε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, που είναι αναγκαίο να τηρηθούν πιστά από όλους.

Συγκεκριμένα, με την αρίθ. 890/14-11-2019 Απόφαση Δημάρχου, ορίστηκε ότι κάθε Παρασκευή, όπου διενεργείται η εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου, που μεταφέρεται η διενέργεια της Λαϊκής Αγοράς για εορταστικούς ή άλλους λόγους (έπειτα από σχετική ενημέρωση):1. Δε θα επιτρέπεται η στάση ή/και στάθμευση οχημάτων επί του πεζοδρομίου, μπροστά από την είσοδο του χώρου της Λαϊκής Αγοράς, από τις 06:30 έως και τη 13:30. (Στο Σχέδιο 1 σημειώνεται με κίτρινη γραμμή).

2. Δε θα επιτρέπεται η στάθμευση των επαγγελματικών οχημάτων των εμπόρων-παραγωγών, από τις 06:30 έως τη 13:30:

– Στο τμήμα της οδού Ανδριοπούλου, μεταξύ των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Λ. Ζέρβα,

– Στο τμήμα της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, από τη συμβολή της με την οδό Ανδριοπούλου έως και το πέρας της παιδικής χαράς και

– Στο τμήμα της οδού Λ. Ζέρβα, από τη συμβολή της με την οδό Παπαϊωάννου έως και το πέρας της πλατείας Πολυβίου (Στο Σχέδιο 2 σημειώνονται με κόκκινη γραμμή).

Ακολουθούν τα σχετικά Σχέδια.