Μίσθωση κατοικιών από το Δήμο Καλαμάτας για αστέγους

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016 11:36

Με εντολή του Δημάρχου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας Στέφανος Στεφανόπουλος γνωστοποιεί τα εξής:

«Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στέγαση & Επανένταξη», ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητα, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ωφελουμένων του εν λόγω προγράμματος.
Τα ακίνητα που θα μισθωθούν, πρέπει να βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καλαμάτας, να διαθέτουν βασικές υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και είναι τα ακόλουθα:
1. Γκαρσονιέρες δέκα οκτώ (18),
2. Δυάρια ένα (1) &
3. Τριάρια ένα (1).
Η ενοικίαση διαμερισμάτων στην ίδια πολυκατοικία ή στο ίδιο συγκρότημα, επιτρέπεται σε ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου των ωφελουμένων.
Τα μισθωτήρια συμβόλαια θα υπογραφούν από τους ωφελούμενους με εγγυητή το Δήμο Καλαμάτας (καταβολή μισθώματος από τον Δήμο).
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, το μίσθωμα για κάθε διαμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 180 € για τις γκαρσονιέρες, των 240 € για τα δυάρια και των 280 € για τα τριάρια μηνιαίως.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, να επικοινωνήσουν με το Δήμο Καλαμάτας –Διεύθυνση Πρόνοιας στα τηλέφωνα 27213 61834 & 61858 ή να προσέλθουν στα γραφεία 363 & 370 (ισόγειο Διοικητηρίου), για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους».