Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας: Την αγάπη στην Παναγία να την δώσετε προίκα κι ευχή στα παιδιά σας

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 10:14

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας με εγκύκλιό του για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καλεί το ποίμιό του και δώσουν προίκα κι ευχή στα παιδιά του την αγάπη που έχουν στην Παναγία μας.

Ειδικότερα στο μήνυμά του αναφέρει:1. Ἑορτή τῆς Παναγιᾶς μας σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί! Εἶναι ἑορτή τῆς μεγάλης
Μάνας μας. Καί ὅταν σέ ἕνα σπίτι ἑορτάζει ἡ μάνα ἑορτάζει ὅλη ἡ οἰκογένεια. Ἔτσι καί σήμερα μέ τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κοίμησης τῆς Παναγίας, ἑορτάζει ὅλη ἡ Ἐκκλησία μας.
Ἀλλά εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι ἡ Παναγία ταυτίζεται μέ τήν Ἐκκλησία καί ὅ,τι λέγεται γι᾽
αὐτήν λέγεται καί γιά τήν Παναγία.

2. Δέν ἔχω νά σᾶς πῶ τίποτε γιά τήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου, γιατί ξέρω ὅτι Τήν
ἀγαπᾶτε. Καί παρακαλῶ ὡς Ἐπίσκοπός σας αὐτήν τήν ἀγάπη στήν Παναγία νά τήν δώσετε
σάν προῖκα καί εὐχή στά παιδιά σας. Θά πῶ ὅτι φτάνει ἡ ἀγάπη καί ἡ προσευχή στήν Παναγία μας γιά νά ἀποδείξει ὅτι εἴμαστε εὐλογημένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, γιατί ἡ ἀγάπη μας στήν
Παναγία ἐκφράζει ὅλη τήν πίστη μας, ὅλη τήν σχέση μας πρός τόν Θεό. Αὐτή εἶναι τό «κεφάλαιον τῶν δογμάτων» τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγουν οἱ Χαιρετισμοί.

3. Σᾶς παρακαλῶ, χριστιανοί μου, κάθε μέρα νά προσεύχεστε στήν Παναγία, ὄχι μόνο γιά
τόν ἑαυτό σας καί τήν οἰκογένειά σας, ἀλλά γιά ὅλο τόν κόσμο. Καί ὅτανλέγω ὅλο τόν κόσμο,
ἐννοῶ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς πιστούς καί τούς ἄπιστους καί τούς ὀρθοδόξους καί
τούς ἑτεροδόξους, γιατί ἡ Παναγία μας λέγεται ΜΑΝΑ ὅλου τοῦ κόσμου. Δέν θυμᾶστε τό
φοβερό ἐκεῖνο θαῦμα, πού ἔκανε πρίν ἀπό κάποια χρόνια ἡ Παναγία σέ κάποιο ἄθεο; Γιά ὅλους νά προσευχόμαστε στήν Παναγία, σήμερα μάλιστα πού τό κακό χειροτέρευσε καί θανατώνει τόν κόσμο.

4. Δέν μᾶς ἔμεινε τίποτε ἄλλο, παρά μόνο ἡ προσευχή στήν Παναγία. Τήν παρακαλοῦμε
νά πρεσβεύει στόν Κύριο γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί νά διώχνει τά κακά, τούς θανατηφόρους ἰούς πού ἔρχονται ἐναντίον μας γιά τίς ἀσέβειές μας.

Χρόνια σας πολλά
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας