Μνημόνιο Συνεργασίας Δ.Μεγαλόπολης με δίκτυο πόλεων “Βιώσιμη πόλη”

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 18:27

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το δίκτυο πόλεων “Βιώσιμη πόλη” θα προχωρήσει μετά από αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Μεγαλόπολης.

Σκοπός της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας είναι να κέντρο εφαρμογής πολιτικών και δράσεων για την αποτελεσματικότερη ενεργειακή μετάβαση, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τα δυσμενή της χρήσης πηγών ενέργειας, την εφαρμοή της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και οποιονδήποτε άλλων πόρων για υλοποίηση προτάσεων και έργων.



Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο τον σκοπό για την υπογραφή του Μνημονίου εδώ