Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας: Πώς υπολογίζεται η 13η σύνταξη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 09:26
Φωτο αρχείου

Όπως εξαρχής τονίσαμε η 13η σύνταξη υπολογίζεται στο μεικτό ποσό της κύριας σύνταξης. Δεδομένου ότι η 13η σύνταξη είναι ένα μόνιμο μέτρο (και όχι ένα προνοιακό μέτρο επιδοματικού χαρακτήρα) υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, όπως συνέβαινε και με την 13η και 14η σύνταξη που χορηγούνταν μέχρι το 2010. Η 13η σύνταξη που επαναφέρουμε υπόκειται σε φορολογική κράτηση εφόσον ξεπερνάει το όριο του αφορολόγητου που υπολογίζεται περίπου στα 720 ευρώ καθαρά προ φόρου κύριας σύνταξης καθώς και σε κράτηση υγείας 6%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων αντιστοιχούν σε 830 εκατ. τα οποία χορηγήθηκαν εξολοκλήρου για την 13η σύνταξη. Σημειώνουμε ότι η 13η σύνταξη δεν χορηγήθηκε μόνο σε συνταξιούχους κύριας σύνταξης και προσυνταξιοδοτικής παροχής αλλά και στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Προς άρση κάθε αμφιβολιών υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 120 του νόμου που πρόσφατα ψηφίσαμε αναφέρει ρητά ότι «η 13η σύνταξη…υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους» ενώ προβλέφθηκε και το ακατάσχετο αυτής καθώς «Η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει….».

Το δε ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ως εξής:

α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.

β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.

γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.

δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.

Παραδείγματα χορήγησης της 13ης σύνταξης: