Ν.Π.Δ.Δ Τρίπολης | Υπάλληλοι θα προσφέρουν υπηρεσίες στις ευπαθείς ομάδες

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 09:37

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία των πολιτών από τη διάδοση του ιού COVID-19 (κορωνοϊός) οργάνωσε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ευπαθών ομάδων.

Άτομα μοναχικά, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον , τα οποία δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους υπαλλήλους που υλοποιούν το προαναφερόμενο πρόγραμμα, προκειμένου να τους παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η παρεχόμενη βοήθεια αφορά : αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, φροντίδα φαρμακευτικής αγωγής ,κ.λπ.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από υπαλλήλους του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης, και των παιδικών σταθμών που έχουν αναστείλει ως δομές την λειτουργία τους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα δίδονται όσο διαρκούν οι Υπουργικές αποφάσεις για τα μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων.

Εφόσον υπάρξουν νέες οδηγίες θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2710224423 -2710243757 και 2710-236021

Δελτίο Τύπου