Νέα ανακοίνωση για προσλήψεις στις κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 23:27

Ο Δήμαρχος Τρίπολης ανακοινώνει εκ νέου την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου στο Παράλιο Άστρος.

Συγκεκριμένα:
 Ενός (1) κοινοτάρχη (επιμελητή), αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.
 Δύο (2) γυμναστών πτυχιούχων σχολών Φυσικής αγωγής ή φοιτητών σχολών Φυσικής Αγωγής .
 Ενός (1 ) ιατρού, και ελλείψει αυτού ενός (1) νοσηλευτή