Νέα διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Δαρειώτου λόγω εργασιών εκφόρτωσης

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019 11:32

Σε απόφαση, την οποία υπογράφει ο δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, αναφέρονται τα εξής:

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε άδεια χρήσης δρόμου, στον κ. Χρήσιο Κολοβό, στην οδό Δαρειώτου από τη συμβολή της με την οδό Αποστολοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Σπετσεροπούλου, προκειμένου να σταθμεύσει φορτηγό όχημα για να προβεί σε εκφόρτωση καυσόξυλων, την
Παρασκευή 06-09-2019 μεταξύ των ωρών 09:00 έως 11:00.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η οδός θα παραμείνει κλειστή την ανωτέρω ημέρα και ώρες.

Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.