Νέα διοίκηση στην ΚΕΔΗΤ όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019 21:58

Μετά την ακύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης για την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό της διοίκησης ΚΕΔΗΤ, διότι δεν υπήρχε η αναγκαία ποσόστωση, ακολούθησε νέα απόφαση του Δ.Σ.

ΝΕΟ Δ.Σ.Πρόεδρος προτάθηκε και ψηφίστηκε ο Παναγιώτης Χλέπας και Αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Δουκουμόπουλος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παναγοπούλου Γεωργία

Κανελλόπουλος Αλέξανδρος

Καρούντζου Ελένη

Γούργαρης Βαγγέλης

Τσαμούλος Ζαχαρίας

ΔΗΜΟΤΕΣ

Δούρος Βασίλειος

Δουκουμόπουλος Δημήτριος

Χλέπας Παναγιώτης

Μαυρομάτη Γεωργία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αποστολάτου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΕΒΑ

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης