Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ Μεγαλόπολης για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020 17:21

H πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα: 

  1. Ενημέρωση – Συζήτηση επί των προτάσεων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2020 για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης