Νέες θέσεις μονίμων στην Πολεμική Αεροπορία

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 10:45

Έτοιμος ο νέος γραπτός διαγωνισμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη μονίμων αξιωματικών στην Πολεμική Αεροπορία.

Σημειώστε τα κρίσιμα δεδομένα:Γραπτές εξετάσεις για την επιλογή του νέου προσωπικού

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ οποιουδήποτε πτυχίου, ηλικίας έως 28 ετών

Οι άνδρες πρέπει να έχουν ανάστημα 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ.

Η επιλογή των διοριστέων θα προκύψει από το βαθμό της γραπτής εξέτασης με την προσμέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Αυτά είναι:

Γνώση ξένων γλωσσών
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Μεταπτυχιακός τίτλος

Ο τελικός πίνακας διοριστέων θα καταρτιστεί με την συνδρομή ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών.

Η διαδικασία προβλέπει:

Έκδοση προκήρυξης
Καθορισμός εξεταστέας ύλης
Χώροι διεξαγωγής των σταδίων επιλογής
Υποβολή ενστάσεων

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ

Πηγή: workenter.gr