Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020 16:17

Πρόκειται για τους Σαρρή Γεώργιο και Δούρο Παναγιώτη….

Στην απόφαση του Δημαρχου Δημήτρη Καμπόσου αναφέρονται τα εξής:Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας και ορίζουμε, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως επιπλέον Αντιδημάρχους, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 2-1-2020 έως 31-12-2020 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:

1ον στον κ. ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Λειτουργίας γραφείων φυτικής – ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
Λειτουργίας του Τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.

2ον Στον κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
Συντονισμού για την αποκατάσταση βλαβών.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, θα είναι άμμισθοι.

Δ. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί μία φορά σε μία [1] ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος

Πηγή: argolikeseidhseis.gr