ΝΟ.Δ.Ε Αρκαδίας: Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι θεματικών τομέων δράσης

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016 06:10

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης Υπευθύνων Θεματικών Τομέων Δράσης για την Νομαρχιακή Οργάνωση (ΝΟ.Δ.Ε.) Αρκαδίας.

Θεματικοί Υπεύθυνοι εκλέγονται οι εξής:1. Θεματικός Τομέας Δράσης Αγροτικού

Ντορόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου

2. Θεματικός Τομέας Δράσης Δικαιοσύνης

Αγγελάκος Ιωάννης του Γεωργίου

3. Θεματικός Τομέας Δράσης Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών

Φασιλής Θεόδωρος του Γεωργίου

4. Θεματικός Τομέας Δράσης Κοινωνικής Πολιτικής

Κοσκινάς Παναγιώτης του Ιωάννου

5. Θεματικός Τομέας Δράσης Μισθωτών

Καλλιγάς Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

6. Θεματικός Τομέας Δράσης Οικονομίας

Γιαννακάκης Νικολάος του Αθανασίου

7. Θεματικός Τομέας Δράσης Παιδείας

Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

8. Θεματικός Τομέας Δράσης Πολιτισμού

Μπιστόλας Βασίλειος του Παναγιώτη

9. Θεματικός Τομέας Δράσης Υγείας

Λουμπαρδιάς Στυλιανός του Αθανασίου

10. Θεματικός Τομέας Δράσης Υποδομών και Δικτύων

Μανδρώνης Κωνσταντίνος του Βασιλείου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΠΟΣ