Νοσοκομείο Καλαμάτας: Έγκριση 1 έτους ειδικότητας στην Ουρολογική κλινική

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019 12:02

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Πολάκη και μετά από σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας δόθηκε η έγκριση για την αναγνώριση της Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ως κατάλληλης για την εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού για ένα (1) έτος στην ειδικότητα της Ουρολογίας.

Η Ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας είναι στελεχωμένη με επαρκές ιατρικό προσωπικό (Συντονιστή Δ/ντή και 2 Επιμελητές Α’) το οποίο είναι απόλυτα εξοικειωμένο σε όλες τις νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που απαιτεί η σύγχρονη Ουρολογία, αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimal invasive surgery).Λειτουργούν Εξωτερικό Τακτικό Ουρολογικό Ιατρείο με λειτουργία Ειδικών Ιατρείων: Ιατρείο Προστάτου, Ιατρείο Ακράτειας Ούρων καθώς και Τμήμα Ενδοσκοπήσεων.