ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης | Πληροφορίες για τις εγγραφές – επανεγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020 12:04

Από το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης γνωστοποιείται ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από την 11/05/20 έως την 01/06/2020 και κατά τις ώρες 09:30 με 14:00.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου Δήμου Τρίπολης, Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου. Την αίτηση και τις πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα επισυναπτόμενα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκονται στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στα τηλέφωνα 2710-237289 και 2710-233351.

Προς τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα νήπια στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με τις 54/2011 και 86/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης θα καταβάλλεται από τις οικογένειες των φιλοξενουμένων νηπίων μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Η κλίμακα μηνιαίων εισφορών (τροφείων) έχει ως εξής :

Κλίμακα Μηνιαίων Εισφορών (τροφείων)

Οικογενειακό εισόδημα 1ο παιδί 2ο παιδιά Πολύτεκνοι

1      2      3      4

Έως 15.000 € 30 € 45 € –       –     –      –
Από 15.001–30.000€ 50 € 75 € 30    45   45    45
Από 30.001 και άνω 70 € 105 € 50    75   75    75

 

Διευκρίνιση :

Για τα δεύτερα παιδιά κάθε οικογένειας που φιλοξενούνται θα καταβάλλεται το μισό της οικονομικής εισφοράς που καθορίζεται για το πρώτο παιδί και για τα τρίτα παιδιά η φιλοξενία θα γίνεται δωρεάν.

 • Για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος μηνιαίως το ποσό των 30,00 €.
 • Οι υπάλληλοι των τραπεζών και ΔΕΚΟ, εφ’ όσον εισπράττουν επίδομα για Παιδικό Σταθμό θα το καταβάλλουν στο σύνολό του.
 • Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, βιβλιάριο ενσήμων και των δύο γονέων, κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, κ.λπ.), θα είναι δυνατή η εγγραφή του νηπίου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Στην απόφαση θα καθορίζεται και το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ή η απαλλαγή του.
 • Οι γονείς δε θα καταβάλλουν οικονομική εισφορά για το μήνα Αύγουστο που αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.
 • Με απόφαση του Δ.Σ. θα διακόπτεται η φιλοξενία των νηπίων όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική εισφορά για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.
 • Σαν ετήσιο εισόδημα νοείται το εισόδημα που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση και στην περίπτωση που δε δηλώνει εισόδημα ο ένας εκ των δύο γονέων, θα λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση αποδοχών και υπεύθυνη δήλωση του γονέα.
 • Κατά τις εγγραφές προηγούνται τα παιδιά των δημοτών του Δήμου Τρίπολης.
 • Απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών (τροφείων) :
 1. Οι εργαζόμενες στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης (Διοικητικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης)
 2. Η οικογένεια στην οποία υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) μ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την ειδική προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 3. Οι γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας είναι στρατιώτης (δε νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για την απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου).
 4. Οι χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 15.000,00 €. Άνω των 15.000,00 € ακολουθούν την κλίμακα μηνιαίων εισφορών.
 5. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τρία (3) παιδιά και άνω εάν το εισόδημά τους είναι μέχρι 15.000,00 €. Άνω των 15.000,00 € ακολουθούν την κλίμακα πολύτεκνων οικογενειών.
 6. Οι αποδεδειγμένα άνεργοι γονείς.
 7. Τα τροφεία θα πληρώνονται στην ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης κατόπιν ανακοίνωσης σε κάθε Παιδικό Σταθμό.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης λειτουργεί τους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς :

 • Α΄ Παιδικός Σταθμός: Λαγοπάτη 41 τηλ. 2710 241215

Υπεύθυνη: Κουτσογιάννη Αναστασία

 • Β΄ Παιδικός Σταθμός: Βερβαίνων και Κυνουρίας τηλ. 2710 222592

Υπεύθυνη: Παπαζαφείρη Μαρία

 • Γ΄ Παιδικός Σταθμός: Άγιος Κωνσταντίνος τηλ. 2710 237930

Υπεύθυνη: Παπαγεωργίου Μαρία

 • Δ΄ Παιδικός Σταθμός: Πελάγους 21 τηλ. 2710 241078

Υπεύθυνη: Γκιόλα-Χαρίτου Μαριγώ

 • Ε΄ Παιδικός Σταθμός: Αποστολοπούλου 13 τηλ. 2710 224339

Υπεύθυνη: Μιχαλοπούλου Θεοδώρα

 • Παιδικός Σταθμός Αλέας-Τεγέας: Αλέα τηλ. 2710 556232

Υπεύθυνη: Κανελλοπούλου Ελένη

 • Παιδικός Σταθμός Λεβιδίου: Λεβίδι τηλ. 27960 22268

Στους ανωτέρω Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών (συμπληρωμένα την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγραφής) έως 4 ετών (να έχουν γεννηθεί από την 01/01/2017 έως 30/03/2018 ).

Οι αιτήσεις εγγραφής μαζί με τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης (Πνευματικό Κέντρο) από τις 11-05-2020 έως και τις 01-06-2020 και κατά τις ώρες 09:30 μέχρι 14:00 τις εργάσιμες ημέρες.