Ο απολογισμός του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τσεχία (ph)

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019 18:48

Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης συνεχίζοντας τις υποστηρικτικές δράσεις για την μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών για να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής μας,  τη σχολική χρονιά 2019-2020 υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ IWEERASMUS + 2018-2020”,  “’I’ dentity -‘We’ dentityLivingtogetherinthe 21stcenturyEurope, (Η Ταυτότητά μου-Η Ταυτότητά μας: Συμβιώνοντας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα).

Στην τρίτη διεθνική συνάντηση – Meeting in Czech Republic: We´dentity and volunteerism in  Europe” (Η ταυτότητά μας και ο εθελοντισμός στην Ευρώπη) από τις 29.9 έως τις 5.10.2019 – στην πόλη Brno της Δημοκρατίας της Τσεχίας συμμετείχε το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης με πέντε μαθητές της Α΄ και της Β’ Λυκείου και δύο εκπαιδευτικούς.Διαβάστε όλο το δελτίο τύπου.