Ο δήμος Τρίπολης στηρίζει τους αγρότες – παραγωγούς

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2013 05:38

Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ., καταργούνται μεταξύ άλλων τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου & Πάτρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης, εκφράζει την έντονη αντίρρησή του σ’ αυτή την προοπτική, διότι θα αποβεί καταστροφική τόσο για τους αγρότες – παραγωγούς, όπως και για το καταναλωτικό κοινό του Δήμου μας.

Τα περιφερειακά κέντρα διασφαλίζουν την ποιότητα των διατιθέμενων στις αγορές προϊόντων και καλύπτουν πρακτικά θέματα των παραγωγών που δεν καλύπτονται από άλλον φορέα με :

1) Την έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων για έγκαιρη και αποτελεσματικά φυτοπροστασία και εφαρμογή των κανόνων ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

2) Αναλύσεις υπολειμμάτων

3) Έλεγχο ζώνης οίνου Π.Ο.Π. Μαντινεία.

4) Ποιοτικούς ελέγχους

5) Έλεγχο εισαγωγών

Επειδή αυτή την περίοδο που όλοι αναφέρουν ότι η αγροτική παραγωγή θα αποτελέσει τον πυλώνα για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας, ΔΕΝ μπορεί να κλείνουν κέντρα ενημέρωσης των αγροτών και ποιοτικών ελέγχων, καλούμε την πολιτική ηγεσία της χώρας να μην προχωρήσει στην «σχεδιαζόμενη» μεταρρύθμιση.