Ο Επιτάφιος του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Τρίπολης

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 08:05

Τά τελευταῖα πέντε χρόνια ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἔχει δημιουργήσει μιά ξεχωριστή τάση στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου.

Πέρα ἀπό τόν παραδοσιακό στολισμό, ὁ ὁποῖος γίνεται μέ εὔοσμα ἄνθη, ὁ Ἐπιτάφιος του Ἁγίου Βασιλείου, διακοσμεῖται στίς τέσσερις πλευρές του μέ περίτεχνα σχέδια καί παραστάσεις, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦνται καί κατασκευάζονται μέ καρφίτσες καί διακοσμητικές γυάλινες καί πλαστικές πέρλες εὐτελοῦς οἰκονομικῆς ἀξίας. Κάθε χρόνο τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί οἱ συνεργάτες του συσκέπτονται καί ἀναζητοῦν νέες προτάσεις καί σχέδια γιά τόν Ἐπιτάφιο τοῦ ἑπόμενου ἔτους.Τό 2012 ὁ Ἐπιτάφιος στολίστηκε μέ πέρλες καί μπορντό λουλούδια, ἀναγράφοντας στίς πλευρές του: ≪Ἡ Ζωή ἐν τάφῳ≫. 2012 Τό 2013 ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου ἦταν ἀντίγραφο ἐσωτερικοῦ διακόσμου ἀπό καθολικό Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ Ἄμπελος. 2013Τό 2014 ὁ Ἐπιτάφιος διακοσμήθηκε μέ τήν ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου παράσταση ≪Παγώνια≫.2014

Τόν περασμένο χρόνο, 2015, ἐπιτεύχθηκε ἕνα θαυμαστό ἔργο στολισμοῦ Ἐπιταφίου, ὁ ξεχωριστός Ἐπιτάφιος μέ τήν ὀνομασία «Ἐπιτάφιος τῶν Ἀγγέλων». Στολισμός, ὁ ὁποῖος ἐνθουσίασε τούς χριστιανούς πανελλαδικά, καί ὄχι μόνο, καί ἦταν ἡ αἰτία γιά νά ἐπισκεφθοῦν τήν Τρίπολη προσκυνητές ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς χώρας μας, ὥστε νά προσκυνήσουν καί νά δοῦν ἀπό κοντά τόν περίτεχνο καί πανέμορφο στολισμένο αὐτόν Ἐπιτάφιο.2015Τήν φετινή χρονιά ὑλοποιεῖται μιά ἐργασία ξεχωριστή στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου μας. Λαμβάνει σάρκα καί ὀστά σχετική πρόταση Ἐκκλησιαστικοῦ μας Ἐπιτρόπου, πρόταση ἡ ὁποία σχεδιάστηκε καί προσαρμόστηκε πάνω στόν Ἐπιτάφιο ἐκ τῆς πρεσβυτέρας κ. Ἑλένης καί ἔτσι σήμερα ἐκτελεῖται κοπιαστική καί καλλιτεχνική ἐργασία μέ πολύ μεράκι, πάντα κάτω ἀπό τό ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἰωάννου, ἐκ τῆς πρεσβυτέρας κ. Ἑλένης τῆς συνεργάτιδας κ. Ἀθανασίας, τῆς κ. Αἰκατερίνης, τῆς κ. Δήμητρας ἀλλά καί ἄλλων
ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν, πού βοηθοῦν, ὅσο τό δυνατόν μποροῦν, τήν ἐπίπονη καί ξεχωριστή αὐτή ἐργασία.

Ἡ φετινή βασική σύνθεση τοῦ Ἐπιταφίου ἀποτελεῖται ἀπό τέσσερις παραστάσεις πελεκάνων: «Ὥσπερ Πελεκάν τετρωμένος τήν πλευράν Σου, Λόγε». Οἱ τέσσερις πελεκάνοι, στέκουν ἐπιβλητικά στίς τέσσερις παραστάδες τοῦ Ἐπιταφίου, ζωογονώντας μέ τό αἷμα τους, τούς μικρούς πληγωμένους νεοσσούς τους, προσφέροντας, ὅπως ὁ Χριστός μας, τό αἷμα τους: «σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς». Τά κεντρικά σημεῖα τοῦ Ἐπιταφίου ἔχουν κοσμηθεῖ μέ τήν ἐπιγραφή κεντημένη μέ πέρλες, ἡ ὁποία ἀναγράφει, «Ὥσπερ Πελεκάν», στό κόκκινο χρῶμα τοῦ αἵματος.

Ἡ ἐφαρμογή καί αὐτοῦ τοῦ σχεδίου ἄρχισε νά ὑλοποιεῖται ἀπό πολλούς μῆνες νωρίτερα. Παρόλο πού τό σχέδιο μπορεῖ νά φαίνεται εὔκολο καί ἁπλό στήν πραγματοποίησή του, ἐν τούτοις ἡ ἐφαρμογή του εἶναι μιά ἄλλη διαδικασία, ἐντελῶς διαφορετική καί γεμάτη ἐκπλήξεις. Χρειάστηκαν πάνω ἀπό 550.000 πέρλες διαφόρων μεγεθών. Ἀπαιτεῖται νά ξεπεραστοῦν πολλές δυσκολίες, ἑκατοντάδες ὧρες δουλειᾶς, πολύ μεράκι, ἀδιάλειπτη προσευχή, μέ τήν δυνατότητα νά κατασκευαστεῖ μέ μόνο δύο ἤ τό πολύ τέσσερα χέρια, ἔτσι ὥστε νά ὑπάρχει ἁρμονία στήν ἀποτύπωση τοῦ σχεδίου, χωρίς διαφοροποιήσεις, μέ στόχο τό ἄριστο καί ξεχωριστό ἀποτέλεσμα.

Ὡς πρότυπα τῶν παραστάσεων γιά τόν φετινό στολισμό, χρησιμοποιήθηκαν ἐκκλησιαστικοί ψηφιδωτοί διάκοσμοι ἀπό Καθολικό Ἱερᾶς Μονῆς, μιᾶς καί ὁ στολισμός μέ τίς πέρλες, προσεγγίζει σέ πολύ μεγάλο βαθμό τήν κατασκευή παραστάσεων μέ τήν τεχνοτροπία τῶν
ψηφιδωτῶν διακόσμων καί παραστάσεων στά ὀρθόδοξα μνημεῖα καί τούς Ναούς τῆς Πατρίδας μας.

Ὁ χρόνος κυλᾶ πολύ γρήγορα. Τό φετινό ἔργο εἶναι ἐντυπωσιακό καί μεγάλο, πολύ ἀπαιτητικό καί πολύ δύσκολο. Οἱ ἐθελοντές καί οἱ συνεργάτες δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά προσφέρουν τήν βοήθεια πού θέλουν, ὅμως ὅλοι μαζί, ξεπερνώντας τόν ἑαυτό μας καί αὐξάνοντας τίς ὧρες ἐργασίας μας, παραμελώντας ἐν μέρει τίς οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις καί τίς βιοτικές μας μέριμνες, ἐργαζόμαστε πυρετωδῶς, μέ ἀποτέλεσμα τά σύμβολα τοῦ Πάθους, τά ἅγια Ποτήρια, ὁ κεντρικός Σταυρός πού ὑψώνεται στόν τροῦλο τοῦ Ἐπιταφίου, οἱ ἐπιγραφές νά εἶναι ἕτοιμα, ἐνῶ ὁλοκληρώνονται μέρα μέ τή μέρα οἱ ὑπόλοιπες κεντρικές παραστάσεις.

Προσευχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά μᾶς στηρίξει καί νά μᾶς ἀξιώσει νά δοῦμε τελειωμένο καί τό φετινό ἔργο, πού εἶναι ἀποτέλεσμα σεβασμοῦ, ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τόν Κύριο καί Θεό μας, ἔργο κατασκευασμένο μέ πολλές θυσίες καί ἀστείρευτο μεράκι, ἔργο πού τιμᾶ τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί προβάλει παγκοσμίως τήν ἱστορική Τριπολιτσά.

Κλείνοντας, ὀφείλουμε νά ὑπενθυμίσουμε στήν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν μας, ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ στολισμοί καί οἱ περίτεχνες κατασκευές, δέν ἔχουν κάποιο σημαντικό οἰκονομικό κόστος. Τό κοστολόγιο τοῦ στολισμοῦ τῶν λουλουδιῶν εἶναι μικρότερο ἀπό ἄλλους στολισμούς Ἐπιταφίων, διότι οἱ παραστάσεις καταλαμβάνουν ἱκανό χῶρο στίς ἐπιφάνειες τοῦ
Ἐπιταφίου, ἐνῶ οἱ πέρλες, πού κοσμοῦν τίς παραστάσεις, εἶναι πλαστικές, πού ὁ καθένας μπορεῖ νά ἀγοράσει μέ ἐλάχιστα χρήματα. Ἐπιπροσθέτως, κατ’ ἔτος ἐπαναχρησιμοποιοῦνται γιά τόν στολισμό τῶν παραστάσεων.

Τέλος, οἱ φόρμες τῶν παραστάσεων καί τῶν διακόσμων εἶναι ἀποτέλεσμα καλλιτεχνικῆς ἐπεξεργασίας καί λαξεύματος τοῦ φελιζόλ, τό ὁποῖο δέν ἔχει κάποιο σημαντικό κόστος. Ἐπίσης, ὀφείλουμε νά τονίσουμε ὅτι τό ὅποιο χρηματικό ποσό ἀπαιτεῖ ὁ στολισμός ἑνός Ἐπιταφίου, καλύπτεται, ὅπως γίνεται σέ ὅλους τους Ναούς, ἐκ τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν χρήματα ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τόν στολισμό, χωρίς καμία ἀνάμιξη τοῦ ταμείου τοῦ Ναοῦ. Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους συνδράμουν μέ κάθε τρόπο στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου μας, καί ἰδίως τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος ἐπευλογεῖ τά ἔργα μας, καθώς καί ὅσους ἐργάστηκαν καί ἐργάζονται σκληρά πρός τοῦτο.

Τέλος, προσκαλοῦμε ὅλους τους ἀδελφούς μας μέ τήν συμμετοχή τους στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, τίς Ἀκολουθίες τῆς Σαρακοστῆς, τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τῶν ἁγίων Παθῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως, προσευχόμενοι καί σέ κλίμα κατανύξεως, νά βροῦν τήν εὐκαιρία νά ἀντικρίσουν καί νά θαυμάσουν τόν περίτεχνο Ἐπιτάφιο τῆς ἐνορίας μας καί νά λάβουν καί αὐτοί, ὅπως καί ἐμεῖς, τά σωτηριολογικά μηνύματα ἐκ τῆς παραστάσεως «Ὥσπερ Πελεκάν», μέ σκοπό νά βιώσουμε
μαζί τά ἅγια Πάθη καί τήν θεόσωμο Ταφή καί νά γευθοῦμε τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας.

Τά σημαντικά ἔργα δέν ἀπαιτοῦν ἀπαραιτήτως μεγάλα ἔξοδα. Εἶναι ἔργα πού ἀπαιτοῦν χρόνο καί πολύ μεράκι, ἐπαναλαμβάνοντας αὐτό πού καί τήν περσινή χρονιά τονίσαμε: «Ὅ,τι λάμπει δέν εἶναι χρυσός, ἀλλά εἶναι καλοδουλεμένο».

Καλή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέ τό καλό τό Ἅγιο Πάσχα.

†Ἱερεύς Ἰωάννης Κ. Σουρλίγγας
Προϊστάμενος
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως