Ο Γ. Παπαηλίου στην παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Δημητρακόπουλου

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 14:15

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Η. Παπαηλιού, εξ αφορμής της παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο: «Πολεμικά Απομνημονεύματα» του Νικόλαου Δημητρακόπουλου  στη γενέτειρά του Καρύταινα, στις 29.9.2019, ανέφερε τα εξής:

«Από τους επιφανέστερους νομικούς και πολιτικούς άνδρες, ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος υπήρξε εκφραστής του προοδευτικού πνεύματος της εποχής του, οραματιστής, αναμορφωτής και στυλοβάτης της Δικαιοσύνης, ελεύθερος, δίκαιος, περήφανος, αγωνιστής.Η διαδρομή του στο δημόσιο βίο, επιστημονικό-νομικό και πολιτικό, εξέπεμψε αξιοπρέπεια, ήθος, ακεραιότητα, εντιμότητα και θάρρος και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα συνέπειας λόγων και έργων, αίσθησης καθήκοντος και υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Σήμερα, για τον πολιτικό κόσμο και για τους δικαστικούς λειτουργούς, το παράδειγμά του Νικόλαου Δημητρακόπουλου συνιστά ευκαιρία ενδοσκόπησης και αναθεώρησης ανοίκειων συμπεριφορών και αθέμιτων και προκλητικών πρακτικών, ώστε να αποκατασταθούν το κύρος της πολιτικής και της δικαιοσύνης, η αξιοπιστία των πολιτικών και των δικαστικών λειτουργών και εν τέλει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτών με την κοινωνία».