Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αρκαδίας στηρίζει τους δημοσιογράφους της Δημοτικής Ραδιοφωνίας

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 16:30

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας στέκεται στο πλευρό των δημοσιογράφων της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης κάνοντας λόγο για εργαζομένους που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνδημοτών, με την αντικειμενικότητα και την ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου δημοσιογραφική λειτουργία τους.

H ανακοίνωση:Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2020

ΘΕΜΑ: «Αίτηση μελών Συλλόγου».

Στην Τρίπολη σήμερα 29/6/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, μετά την υπ’ αριθ. 37/29-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησίλαου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
    1. Μαρίνης Αγησίλαος,  Πρόεδρος
    2. Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος
    3. Πουλημένου Βικτωρία,  Γ. Γραμματέας
     4. Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας
    5. Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ.
    6. Κοσκινάς Σώζων, μέλος
    7. Πιτερός Παναγιώτης, μέλος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά αίτηση μελών Συλλόγου, υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης με μετακίνηση στην Δ.ΕΠ.Ε. Δήμου Τρίπολης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την έκδοση ανακοίνωσης που έχει ως ακολούθως:

Οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Τρίπολης,  έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας, με την αντικειμενικότητα και την ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου δημοσιογραφική λειτουργία τους. Τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, site της πόλης, αναφερόμενα σε μία «δήλωση» του αειμνήστου τέως Δημάρχου Τρίπολης Δημητρίου Παυλή, δημιουργούν στους πολίτες μία αμφιβολία για τον βαθμό αντικειμενικότητας των Δημοσιογράφων της Δημοτικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε μία εποχή, που τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, συχνά χρηματοδοτούνται ή και ανήκουν σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, οι σταθμοί της Δημοτικής Ραδιοφωνίας, αποτελούν για το ευρύ κοινό μία εναλλακτική πηγή ενημέρωσης. Στην περίπτωση ειδικότερα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Τρίπολης, μία εναλλακτική έγκυρη πηγή ενημέρωσης των πολιτών.

Ως εκ τούτου θεωρούμε, ότι η δια πολλαπλών δημοσιευμάτων, επίκληση της φράσης του αειμνήστου Δημάρχου (δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πιστότητα με την οποία μεταφέρονται τα λόγια του – και σε κάθε περίπτωση, έχουμε ισχυρές επιφυλάξεις αν μεταφέρονται πιστά), δεν συνάδει με την συναδελφική αλληλεγγύη που θα έπρεπε να επιδεικνύουν οι δημοσιογράφοι σε site της πόλης μας, στους συναδέλφους τους της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης.

Καλούμε το συγκεκριμένο site, σε μία γενναία επανόρθωση, και όχι σε μία γενική και αόριστη όπως έκανε, αντίστοιχη της προσβολής της προσωπικότητας των συναδέλφων μας“.

Ο  Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας                    Τα Μέλη

Τρίπολη  30 – 6 – 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ