Όχι στη υποβάθμιση των ΕΠΑΣ λένε οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Πελοποννήσου

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 10:29

Ψήφισμα αναφορικά με το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» με τα επακόλουθα για την Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση και το δυικό σύστημα μαθητείας που ακολουθούν οι Επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ, εξέδωσε ο Σύλλογος Ωρομισθίων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολών ΟΑΕΔ Πελοποννήσου.

Ο Σύλλογος ζητά μεταξύ άλλων, μη υποβάθμιση των Σχολών, αναγνώριση του επιπέδου 4, στα Πτυχία των μαθητών, αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Εκπαιδευτικών των Σχολών της ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ., από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και άμεση μονιμοποίηση των Έκτακτων Εκπαιδευτικών, που υπηρετούν χρόνια στις Σχολές της ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.Ειδικότερα αναφέρουν:

Οι σχολές μαθητείας ιδρύθηκαν το 1950 με τον Ν.1542/50,(ΦΕΚ Α17, άρθρο 1) και ανήκουν στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με  την ψήφιση του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13.7.2006) τα  ΤΕΕ μετατράπηκαν σε ΕΠΑ.Σ διετούς φοίτησης όπου οι μαθητές εργάζονταν αλλά και παρακολουθούσαν μαθήματα ειδικότητας καθημερινά.

Στην Ελλάδα ο Ο.Α.Ε.Δ ακολουθεί το δυϊκό σύστημα με επιτυχία στις 50 ΕΠΑ.Σ που διαθέτει από το 1952.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013) βασίζεται στο ήδη υπάρχον πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ με μικρές διαφορές όπως για παράδειγμα το χρονικό διάστημα της μαθητείας (ένα έτος στην τάξη μαθητείας έναντι δυο ετών στις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ). Οι απόφοιτοι της «τάξης μαθητείας» αποκτούν πτυχίο επιπέδου EQF5 και των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ πτυχίο ειδικότητας, επιπέδου EQF4, επαγγελματική εμπειρία καθώς και συντάξιμα ένσημα με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όσο διάστημα πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση για την Εκπαίδευση το 2016-Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της  ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ παρατηρήθηκε ότι από τους συνολικά 20.127 μαθητές/τριες που φοιτούσαν στις ΕΠΑ.Σ. ποσοστό 57,9% προτιμούν τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι υποστηρίζουν ότι το μοντέλο των σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να ενισχυθεί και να διατηρηθεί. Παράλληλα μελέτη της EEO GROUP (2015) υποστηρίζει ότι η μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ αναδεικνύεται ένα μοναδικό «δίχτυ προστασίας» για τους μαθητές που διαρρέουν από το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και για τους λιγότερο ανταγωνιστικούς μαθητές.

Η Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ. έχει ιστορία, έχει ισχυρούς δεσμούς με κοινωνικά στρώματα χαμηλών εισοδημάτων που η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την εργασία είναι κίνητρο και ευκαιρία να αποκτήσουν θέση εργασίας άμεσα μετά την αποφοίτηση οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας με τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες.

Η Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ. είναι το μόνο δυικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας μας που ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκά Συστήματα και έχει ήδη αξιολογηθεί ως το πιο αποτελεσματικό από κάθε άλλο εθνικό σύστημα, μέσα από τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο Αναδιάρθρωσης του Ο.Α.Ε.Δ. την περίοδο 2013-2015.

Γιατί ο θεσμός είναι διακριτός από κάθε άλλο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Μαθητεία;

  1. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται παράλληλα με τη φοίτηση για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας πράγμα που δεν συμβαίνει στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ι.Ε.Κ..
  2. Η Πρακτική Άσκηση έχει τον  μεγαλύτερο χρόνο σύνδεσης της εκπαίδευσης με τους χώρους εργασίας (Τέσσερα Εξάμηνα).

Οι αμοιβές των μαθητευομένων διέπονται από τη αρχή : «Πλήρης αντιστοιχία ωρών εργασίας με αμοιβή». Αυτό δεν συμβαίνει ούτε στην Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ ούτε στα Ι.Ε.Κ.

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν ότι ο θεσμός της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. προσεγγίζει  περισσότερο τα δυικά ευρωπαϊκά συστήματα Μαθητείας από κάθε άλλον. Η ευρωπαϊκή διάσταση ομοιότητας του θεσμού της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με χώρες που έχουν παράδοση όπως Γερμανία, Αυστρία, Κάτω Χώρες παίζει σημαντικό ρόλο.

  1. Οι μεγάλες έρευνες που έγιναν την περίοδο 2013-2015 στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  του Ο.Α.Ε.Δ. αναφέρουν ότι το 50% περίπου των αποφοίτων βρίσκει θέση εργασίας άμεσα μετά την αποφοίτηση στην ειδικότητα που σπούδασε. Κανένα άλλο σύστημα δεν έχει τέτοια αποτελεσματικότητα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την στήριξη σας και διεκδικούμε:

Καμία υποβάθμιση στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ από Δευτεροβάθμια Τυπική εκπαίδευση σε μεταγυμνασιακή κατάρτιση ΣΕΚ ή ΕΣΚ και στο επίπεδο 3 (ήδη βιώσαμε το αποτυχημένο μοντέλο των ΣΕΚ το έτος 2013-2014).

Αντίθετα να συνεχίσουν να είναι ενταγμένες στη δημόσια δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση  και στο επίπεδο 4 του Εθνικού πλαισίου προσόντων.

Να συνεχίσουν να λειτουργούν με τριετή φοίτηση (όπως το επιτυχημένο μοντέλο των ΤΕΕ Μαθητείας που υπήρξε παλιότερα) αντί για 2 χρόνια με δυνατότητες εξέλιξης των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο θεσμός της μαθητείας ακολουθείται με συνέπεια από τον ΟΑΕΔ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποτελεί παράδειγμα για τις δομές άλλων υπουργείων.

Να μονιμοποιηθούν άμεσα οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί των σχολείων του ΟΑΕΔ.

Ζητούμε τέλος την στήριξη σας μέσα από την επερχόμενη αποτυχία των ΕΣΚ, όπως θα ονομαστούν, (αφού κανένας γονιός δεν θα στείλει τα παιδιά του να αποκτήσουν ένα υποβαθμισμένο πτυχίο με την περιπέτεια μάλιστα της πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ), με συνέπεια πάνω από 1500 συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, που με πάρα πολλά χρόνια εκπαιδευτικής προσφοράς θα βρεθούν στο δρόμο, αφού η προϋπηρεσία τους στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, δεν αναγνωρίζεται στους ενιαίους πίνακες του Υπ. Παιδείας.

« ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΑΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ »

(Λ. Αθηνών 89 – Ρίο Πατρών. E-mail: oromisthioi_anaplirotes_epas_pat@yahoo.com)