Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας…

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012 20:13

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, αποφασίστηκαν τα εξής…

Αίτημα έγκρισης  εργασιών ασφαλτόστρωσης δημοτικού δρόμου από Θεόδωρο Μαλεβίτη  στη περιοχή Καρκαλούς Τ.Κ. Δημητσάνας -Χορηγήθηκε έγκριση εργασιών

Έγκριση απόφασης Δ/κού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Γ περί  Κανονισμού Προσωπικού της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας-Εγκρίθηκε η απόφαση ψήφισης κανονισμού προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.Γ.

Αίτηση Θανόπουλου Παναγιώτη για απομάκρυνση δικτύων ύδρευσης  από την ιδιοκτησία του στην Τοπική Κοινότητα Παλούμπα -Έγινε δεκτό το αίτημα  με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Αίτημα άδειας λαϊκής Ρουμελιώτη Μαρίνου-Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας

Αίτημα έγκρισης εργασιών  διαμόρφωσης δημοτικού αγροτικού δρόμου από Κρατημένο Κων/νο στην περιοχή Καλονερίου Τ.Κ. Λαγκαδίων-Χορηγήθηκε έγκριση εργασιών

Βελτίωση εγκαταστάσεων κτηρίου  Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας -Εγκρίθηκε η βελτίωση εγκαταστάσεων  και η απαιτούμενη πίστωση 6.000,00 €

Λύση Προγραμματικής Σύμβασης με Αναπτυξιακή Πάρνωνα για το έργο: «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών και ποιότητας στο Δίκτυο Ύδρευσης  του Δήμου Γορτυνίας» λόγω απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας από το Δήμο Γορτυνίας και έγκριση πράξεων, μελετών, όρων και τευχών δημοπράτησης.-Αποφασίστηκε η λύση  της Προγραμματικής Σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Οικονομική Ενίσχυση  σπουδαστών Σχολής  Αργυροχρυσοχοΐας για την μετάβαση στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την παραλαβή βραβείων -Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση ποσού 2.000,00 €

Αιτήματα τοπικών συλλόγων Δημητσάνας για παραχώρηση χώρων (Συλλόγου Γυναικών & Αθλητικής ένωσης Δημητσάνας) -Εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης χώρου  στο Γυμνάσιο Δημητσάνας και η παραχώρηση του γηπέδου στην Αθλητική Ένωση Δημητσάνας

Βελτίωση εγκαταστάσεων Σχολικού Συγκροτήματος Κοντοβάζαινας για τη δημιουργία εργαστηρίου κ.λ.π.-Εγκρίθηκε η βελτίωση εγκαταστάσεων   και ψηφίστηκε πίστωση 6.000,00 €

Έγκριση προμηθειών -Εγκρίθηκε η διενέργεια των προτεινομένων προμηθειών:

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικής σχολικών μονάδων  κ.λ. 5.000,00  €

Προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια κ.λ.π.) για εκτυπωτές και FAX             15.000,00 €

Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων 10.000,00 €

Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος 15.000,00 €

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00 €

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 35.000,00 €

Αποδοχή κατανομής ποσού 98.743,92 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.-Έγινε  αποδοχή  και εγγραφή στο αποθεματικό  της επιχορήγησης.

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης  30.364,99 €  για  Σχολικές Επιτροπές-κατανομή.-Έγινε αποδοχή  και κατανομή ποσών στις Σχολικές Επιτροπές:

Α/θμιας Εκπαίδευσης 15.00,00 €

Β/θμιας Εκπαίδευσης 15.364,99 €

Αίτημα έγκρισης εργασιών στην Τ.Κ. Βλόγγου (κατασκευή μαντρότοιχου αντιστήριξης στην είσοδο του οικισμού), από την αδελφότητα απανταχού Βλογγαίων Γορτυνίας «ο Άγιος Γεώργιος»-Χορηγήθηκε έγκριση  εργασιών  και  πίστωση 2.000,00 για την αντιμετώπιση δαπανών συμπληρωματικών εργασιών.

Καταγγελία για εκτέλεση  εργασιών σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Ψαρίου  Ηραίας-Το Δ.Σ. καλεί τους υπεύθυνους για την κατασκευή, στο δημοτικό χώρο, της πλακόστρωσης να αποκαταστήσουν ως είχε το δημοτικό χώρο.

Καταγγελία για καταπάτηση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αράχωβας. -Το Δ.Σ. αποδέχθηκε την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας να μην γίνουν εργασίες στο χώρο και να απομακρυνθούν τα μπάζα και υλικά που έχουν τοποθετηθεί στο χώρο.

Αίτημα για τοποθέτηση μνημείου στο δρόμο  Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου.-Έγινε δεκτό το αίτημα με τον όρο η κατασκευή να έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αίτημα Συνδέσμου εν Αττική Λαγκαδινών για παραχώρηση χρήσης  Σχολικού κτηρίου Γυμνασίου.  -Αναβλήθηκε η λήψη  απόφασης για πληρέστερη  ενημέρωση του Δ.Σ.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Τοπικών Κοινοτήτων  -Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις

Ανάκληση απόφασης Δήμου Κοντοβαζαίνης για παραχώρηση  δημοτικού ξενώνα Πέρα Βάχλιας για αξιοποίηση του ακινήτου. -Ανακλήθηκε η παραχώρηση του δημοτικού ξενώνα  και εγκρίθηκε η αξιοποίηση  του ακινήτου με εκμίσθωση  με την προβλεπόμενη διαδικασία

Έγκριση  εργασιών από ιδιώτη Μποτή – Πολίτου Μαρίνα για εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού δημοτικού χώρου στην Τ.Κ.  Βάχλιας.-Χορηγήθηκε η έγκριση  εργασιών

Δράσεις προβολής του Δήμου Γορτυνίας,

α) φιλοξενία ξένων τουριστικών πρακτόρων,

β) φιλοξενία στελεχών επιχειρήσεων της GEO ROUTES και της AEGEAN ROUTES στα πλαίσια πολιτιστικών οδοιπορικών της Unesco στην Ελλάδαγ)

γ)καταχώρηση στο περιοδικό Έπαθλο-Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες  δράσεις και ψηφίστηκε πίστωση 8.000,00 €

Πόρισμα  επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για την υπόθεση Μαραγκού Ιωάννη στην Τ.Κ. Δήμητρας-Το θέμα διευθετήθηκε με συμβιβασμό μεταξύ των εμπλεκομένων

Πρόσληψη προσωπικού 2μηνης απασχόλησης.-Εγκρίθηκε η πρόσληψη  15 ατόμων

Καθορισμός διάθεση θέσεων περιπτέρων -Το Δ.Σ.  καλεί τα συμβούλια των Τ.Κ. να προτείνουν θέσεις περιπτέρων στις Τ.Κ. που υπάρχει ενδιαφέρον.

Αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας-Μετά την αντικατάσταση των μελών λόγω μετακίνησης εκπαιδευτικών το Δ.Σ. απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1.   Διαμαντοπούλου Μαρίνα , πρόεδρος                                  
2.   Μαραγκός Θεόδωρος, αντιπρόεδρος 3. Πυρπυρής Καλλίμαχος         
4.   Νικήτας Κανέλλος                                                                                 
5.    Γιαννόπουλος Δημήτριος                          
6.    Γερακιανάκη Ευδοξία, Νηπιαγωγείο Κοντοβάζαινας                               
7.    Μπέτσας Βασίλειος, Δημοτικό σχολείο Λαγκαδίων 8 .   Παπαδημητρίου Γραμματία, Δημοτικό σχολείο Τροπαίων 9.    Καρούντζος    Ιωάννης, Δημοτικό σχολείο Βυτίνας

10. Χριστοφόρου Μαρία, Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου                                                                                                                                                 
11.  Ζαχαροπούλου Αλεξάνδρα, Νηπιαγωγείο Βυτίνας  12.  Μήτσκα Πετρούλα, Δημοτικό σχολείο Δημητσάνας     13.  Σκαβέντζου Γεωργία, Νηπιαγωγείο Βαλτεσινίκο 14.  Κατσιαδράμης Αναστάσιος  15.  Παπαλοπούλου Νικολέτα

Αναπληρωματικά μέλη

1.  Παρασκευόπουλος Διονύσιος  2.  Χριστοδουλόπουλος Κων/νος        
3.  Καδάς Δημήτριος         
4.  Μπαρούτσας Νεκτάριος                                         
5.  Σταματόπουλος Κων/νος
6. Λυτρίβη Ευγενία, Δημοτικό σχολείο Κοντοβάζαινας 7.  Καρτσιώτη Βασιλική, Νηπιαγωγείο Λαγκαδίων 8.  Κατή Χριστίνα, Νηπιαγωγείο Τροπαίων  9.  Σκορδαλή Αιμιλία, Δημοτικό σχολείο Ράφτη 10. Παπαναστασοπούλου Θεοδώρα, Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου 11. Ευδαίμων Καλαμιώτισσα, Νηπιαγωγείο Λουτρών12. Μπίκουλη Μαρία, Νηπιαγωγείο Δημητσάνας13. Βρύνιου Κων/να, Δημοτικό σχολείο Βαλτεσινίκου 14. ΝικολοπούλουΜαρίνα 15. Ηλιόπουλος Δημήτριος

Αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας-Αντικαθίσταται ως μέλη: η διευθύντρια του Γυμνασίου Κοντοβάζαινας που μετατέθηκε, και ορίζεται ο νέος διευθυντής του σχολείου Οικονόμου Αθανάσιος καθώς και ο εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, και ορίζεται ο Ζευκιλής Κων/νος

Απόφαση Τ.Σ. Λευκοχωρίου για την απομάκρυνση περίφραξης σε δημοτικό δρόμο (αγροτικό) περιοχής Χωτούζας.-Το θέμα αναβλήθηκε λόγω επαφών για την  αποκατάσταση του προβλήματος συμβιβαστικά.

Εφαρμογή του προγράμματος διανομής τροφίμων και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες μεταφοράς, αποθήκευσης και συντήρησης. -Για τις δαπάνες οργάνωσης της διανομής εγκρίθηκε πίστωση 2.000,00 €

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων σε διάφορα σημεία Τ.Κ. Σταυροδρομίου»-Εγκρίθηκε ο ΑΠΕ όπως συντάχθηκε

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση μάνδρας με πέτρα προς Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Τροπαίων».  -Εγκρίθηκε ο ΑΠΕ  όπως συντάχθηκε

Αίτημα παραχώρησης χώρου γραφείου για τον ορειβατικό σύλλογο Γκούρας και ενίσχυση του συλλόγου για προμήθεια εξοπλισμού-Εγκρίθηκε η παραχώρηση γραφείου στο Δημοτικό κατάστημα Παλούμπα και δαπάνη  για την προμήθεια  αναγκαίου εξοπλισμού μέχρι ποσού των 1.500,00

Αίτημα παραχώρησης χώρου γραφείου για το σύλλογο επαγγελματιών Ηραίας-Εγκρίθηκε η παραχώρηση γραφείου στο Δημοτικό κατάστημα σε κοινό χώρο με το σύλλογο Γκούρας

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.-Εγκρίθηκε η προτεινόμενη αναμόρφωση.