Ολοκληρώνεται το έργο συντήρησης οδού Δημητσάνα-Μονή Φιλοσόφου

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 16:13

Εντός των επόμενων ημερών, περατώνεται το έργο ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΖΑΤΟΥΝΑ – ΜΑΡΚΟΥ – ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ “, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Οι εργασίες ασφαλτικών και τεχνικών έργων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με τη διάστρωση -κατά τμήματα- νέου ασφαλτοτάπητα και την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων.Με το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού  400.000,00 €, βελτιώνεται η βατότητα της οδού εν συνόλω και καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση των επισκεπτών στην Ι.Μ.Φιλοσόφου.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων επικινδύνων θέσεων.