Ομιλία με θέμα: “Η καλλιέργεια της καρυδιάς στην Τεγέα – Προβλήματα και προοπτικές”

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 16:59

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ -19 ΦΕΒ 2020 : Η καλλιέργεια της καρυδιάς στην Τεγέα: προβλήματα και προοπτικές

Η καλλιέργεια της καρυδιάς στην Τεγέα: προβλήματα και προοπτικές”, είναι το θέμα της ομιλίας που θα γίνει την Τεταρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του ιδρύματος Μιχαλή Ν.Στασινόπουλος – Βιοχάλκο, στο στάδιο ΤεγέαςΤο δέντρο της καρυδιάς, τα χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες και οι απαιτήσεις της καλλιέργειάς του, διαμορφώνονται πάντοτε σε σχέση με τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή της καλλιέργειάς του.

· Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ορθή καλλιέργεια του δέντρου της καρυδιάς στην περιοχή της Τεγέας ;

· Πώς πραγματοποιείται η συγκομιδή και ποιοι οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί των καρπών ;

· Ποιες είναι οι προοπτικές εμπορίας καρυδιών τόσο στην τοπική όσο και στην διεθνή αγορά.

Για το ενδιαφέρον λοιπόν αυτό θέμα, θα μιλήσει η κ. Σμαραγδή Πετροπούλου, Γεωπόνος – Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η είσοδος είναι ελεύθερη.