Ομόφωνες σχεδόν όλες οι αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019 11:38

Ομόφωνες αποφάσεις έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης, στα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης στο Πνευματικό Κέντρο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα παρακάτω …  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη εκτέλεση υποχρεωτικών δαπανών, προμηθειών και εργασιών του Δήμου

  Αποδοχή της 3ης τροποποίησης της πράξης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Τρίπολης» στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 και αναμόρφωση προυπολογισμού

  Δωρεάν ή μη παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Κοινότητας Αθήναιου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθήναιου στις 18-8-2019

  Δωρεάν ή μη παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Κοινότητας Βλαχοκερασιάς στο Σύλλογο Νέων Βλαχοκερασιάς στις 14-08-2019

  Παράταση μίσθωσης αγροκτήματος Δημοτικού Λαχανόκηπου

  Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Καμπίνας Γ 3 & τοποθέτηση κολώνας ΟΤΕ στο Πικέρνι Αρκαδίας» εντός της ΤΚ Πικερνίου της ΔΕ Μαντινείας του Δήμου Τρί9πολης

  Έκδοση απόφασης για α) κατάργηση της θέσης του περιπτέρου στο ΟΤ 768 και β)παραχώρηση της άδειας εκμετάλλευσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Θεοκρίτου του Δήμου Τρίπολης

  Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ορισμό θέσης (πιάτσα) Αγοραίου ΤΑΞΙ και τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων του οικισμού Σκοπής του Δήμου Τρίπολης

  Έγκριση διεξαγωγή υπαίθριας συνάντησης αθλουμένων του Διεθνή Συλλόγου Αγώνων δρόμου υπεραποστάσεων «ΑΕΘΛΙΟΣ»

  Αποδοχή τροποποίησης Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)»,

  «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ’’, με Κωδικό ΟΠΣ 5044939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

  «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας’’, με Κωδικό ΟΠΣ 5044942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης για την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.

  Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας (κατά πλειοψηφία, παρών ο Νίκος Τσιαμούλος και κατά ο Δημήτρης Νικολάου)

  Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης

  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα και τη λήψη του πιστοποιητικού ISO 9001:2015

  Aναμόρφωση Προϋπολογισμού

  Λήψη μέτρων ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας κατά την 49η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας και της Θρησκευτικής και Εμπορικής πανήγυρης Π. Επισκοπής Τεγέας