Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 18:34

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί *μόνιμους εκπαιδευτικούς* της Α ́/θμιας και Β ́/θμιας Εκπαίδευσης (που πληρούν τις προϋποθέσεις) να υποβάλουν *αίτηση μετάταξης σε θέση Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π.* στο τμήμα μας έως και *31 Μαρτίου 2022*, στα αντικείμενα:

– Μαθηματικά– Φυσική

– Πληροφορική

– Τηλεπικοινωνίες

– Παιδαγωγικά

– Αγγλικά

Θα χαρούμε να γνωρίσουμε νέους συνεργάτες!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του Τμήματος: http://dit.uop.gr/index.php/el/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ