Πάνω από 300.000 € εξασφάλισε ο Δήμος Τρίπολης για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου!

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 19:56

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη ενέκρινε την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 055 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την απόφαση για τα έργα.Μία από τις πιστώσεις αφορά την προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης.

Για το λόγο αυτό, εγκρίθηκαν 303.8000 ευρώ που είναι άμεσα διαθέσιμα για τον Δήμο Τρίπολης!