Παπαδημητρίου: «Οι μάσκες που έπεσαν και οι θεσμοί που μπερδεύτηκαν»

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 12:23

Στη δημοσίευση του παρακάτω άρθρου προχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Σωτήρης Παπαδημητρίου, με αφορμή το θέμα που προέκυψε με τις μάσκες.

Αναλυτικά:Με αφορμή το θέμα που προέκυψε με τις μάσκες, αναμοχλεύθηκαν κάποιες σκέψεις και προβληματισμοί μέσα μου.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικής Διοίκησης τείνουν όχι μόνο να μην είναι  ευδιάκριτες αλλά να απαλειφτούν κιόλας.

Πάντα υπήρχε η πρόθεση και η στόχευση να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ δημάρχων και υπουργών. Με το πέρασμα των χρόνων όμως βλέπουμε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας πέρασε σε άλλα επίπεδα και έγινε επετηρίδα αυλικών των εκάστοτε υπουργών και μετά λειτουργούν και ως άτυπα γραφεία τύπου αυτών.

Αυτή είναι κατάντια του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και αυτομάτως χάνει το Αυτό – Διοίκητο. Είναι λυπηρό να βλέπουμε Δημάρχους που αντί να διεκδικούν τα αυτονόητα από τους Υπουργούς, να εκλιπαρούν για αυτά. Και ποια είναι τα αυτονόητα; Οι πόροι που διαχειρίζονται οι Υπουργοί και τα προγράμματα οφείλουν να τα μετακυλούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς όφελος των πολιτών. Γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτή που λαμβάνει εν τη γενέσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, άρα αυτή πρέπει να τα επιλύει και να εφαρμόζει τις λύσεις.

Έρχομαι στο θέμα όμως που έγινε μεγάλη συζήτηση αλλά και στάθηκε ως αφορμή να αποτυπώσω αυτές τις λίγες σκέψεις μου. Δεν μπορεί και δε γίνεται να λαμβάνονται  οριζόντιες και συνολικές αποφάσεις κεντρικά, για θέματα που χρίζουν άμεσης και έκτακτης αντιμετώπισης. Ήταν τόσο δύσκολο να δώσουν την αναλογία χρημάτων σε κάθε Δήμο και να φτιαχτούν οι μάσκες εντός του κάθε Δήμου; Από τοπικές μονάδες όπου θα υπήρχε και καλύτερος έλεγχος;

Και αφού φτάσαμε στο σημείο να παραχθούν μαζικά οι μάσκες, μα ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ Δήμαρχος, δεν είχε την περιέργεια να δει τι παραλαμβάνει; Ή το είδαν αλλά δεν ήθελαν να στεναχωρήσουν το αντιπροσωπευτικό τους όργανο όπου ανέλαβε την ευθύνη της μαζικής παράγωγης;

Κλείνοντας θέλω για άλλη μια φορά να ζητήσω από τους Αυτοδιοικητικούς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να περιφρουρούν το σκοπό, το ρόλο και το λόγο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απ’ όλες τις βαθμίδες αυτής.