Παράδοση ιματισμού στους θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019 16:57

Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση εργασίας και παράδοσης ιματισμού στους Θηροφύλακες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, παρουσία του προέδρου κου Γραμματσούλια Παναγιώτη και του Γεν. Γραμματέα κου Παπαδάτου Ανδρέα στα πλαίσια της υλικοτεχνικής κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Πελοποννήσου.

(Δελτίο τύπου)