Παραμένουν στο βαθμό τους οι Ταξίαρχοι Πούπουζας και Καμπύλης

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 10:29

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Κωνσταντίνου Σκούμα.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο:Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, τους κατωτέρω έξι (6) Ταξιάρχους Γενικών καθηκόντων:

Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Εμμανουήλ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Γεώργιο ΠΑΠΠΑ

Γεώργιο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

Ελευθέριο ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Κωνσταντίνο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

Νικόλαο ΣΚΑΡΤΣΗ

Λουκά ΚΡΙΚΟ

Λάμπρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Εμμανουήλ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ

Απόστολο ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ

Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο, έκρινε -μεταξύ άλλων- διατηρητέους τους Ταξιάρχους Παναγιώτη Πούπουζα και Χρήστο Καμπύλη.

Ο κ. Πούπουζας είναι Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου και ο κ. Καμπύλης είναι Αστυνομικός Διευθυντής Αρκαδίας.