Παράταση των εγγραφών στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Τρίπολης

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 12:44

Είσαι νέος 16-23 ετών;Έχεις άποψη για το επαγγελματικό σου μέλλον;

Θες να σπουδάσεις• Αισθητική Τέχνη

• Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

• Μαγειρική Τέχνη

• Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

Διετείς σπουδές στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., σε σύγχρονα τεχνικά επαγγέλματα, πρακτική με αμοιβή (21,78 € την ημέρα) και ασφάλιση, για νέους που έχουν άποψη για το μέλλον τους!

Εξασφάλισε το επαγγελματικό σου μέλλον κάνοντας το όνειρό σου πραγματικότητα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως και 20/9/2020 (ώρα 23:59).

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος.

Πληροφορίες για την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Τρίπολης  2710243714, 2710234608

Ταχ. Διεύθυνση Τέρμα Καραϊσκάκη