Παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη για την Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 22:23

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε σε ειδική ημερίδα, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις Βρυξέλλες  παρουσία ανώτατων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της ΚΑΠ.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν σημαντικά θέματα για τον αγροτικό τομέα όπως η ανάγκη ύπαρξης ενός προστατευτικού πλαισίου για τα αγροτικά προϊόντα, η ενίσχυση του αγροτικού συνεργατισμού, η μείωση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή και η καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα της γεωργίας. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στην παρέμβασή του αναφέρθηκε κυρίως στην ανάγκη καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης. Να προασπίζουν και να κατοχυρώνουν όλα τα προϊόντα της ΕΕ.  Και κυρίως τα προϊόντα αυτά που έχουν ταυτότητα και ποιότητα.

Τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και ονομασίας προέλευσης όπως Φέτα, Γιαούρτι, Ελιές ”Καλαμάτας”.

Οι εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικούς και ισχυρούς μηχανισμούς σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας αλλά και εθνικού δικαίου με τρόπο που θα ενισχύσουν την προστασία και ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Στην συνέχεια της τοποθέτησής του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης επισήμανε αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τον αγροτικό τομέα, ότι η ύπαρξη ενός προστατευτικού πλαισίου υπό προϋποθέσεις είναι επιθυμητό. Δεν είναι τυχαίο ότι  οι Η.Π.Α. ήδη από τη δεκαετία του 1920 μέσω του πλαισίου “Capper Volstead Act” δίνουν τη δυνατότητα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση των τιμών προς όφελος των παραγωγών.

Είναι επομένως αναγκαία η ενίσχυση των συνεργασιών στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα των ομάδων παραγωγών και των διακλαδικών συνεργειών μεταξύ παραγωγής, πιστοποίησης και μεταποίησης που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων.

Και τέλος τόνισε ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην διάδοση της συμβολαιακής γεωργίας μέσω της θεσμοθέτησης ενός ευρωπαϊκού κοινού γενικού προτύπου.