Ο Παπαηλιού για απόφαση ΥΠΕΚΑ για μονάδα βιοαερίου στου Μπέλμπερη

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 14:33

Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ ανεστάλη η εκτέλεση της απόφασης για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας βιοαερίου στον κάμπο της Μαντινείας. μέχρι την έκδοση απόφασης του ΣτΕ επί σχετικής αίτησης ακύρωσης.

Η υπουργική απόφαση λαμβάνει υπόψη το Σύνταγμα που προστατεύει τη διατήρηση και ορθή διαχείριση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία εν προκειμένω καλλιεργούνται αμπέλια και μηλιές με προϊόντα ΟΠ.Α.Π.(«Μαντινεία») και Π.Ο.Π. («μήλα ντελίσιους πιλαφά Τριπόλεως»), τη νομοθεσία που επιτρέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ενέργειας μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.Έτσι αποδεικνύεται η ιδιαίτερη ευαισθησία της κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν την προστασία, τόσο της αγροτικής παραγωγής, όσο και του περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες σ΄ αυτό το πλαίσιο και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων νομιμότητας.