Περιφέρεια| Απορρίφθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, μία ακόμα προσφυγή της παράταξης Τατούλη

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 11:16

Απορρίφθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Αρθρου 68 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσφυγή που είχε υποβάλει ο συνδυασμός του πρώην περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη κατά της απόφασης 228/2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Η απόρριψη της προσφυγής ήταν σιωπηρή, δηλαδή -όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο της Επιτροπής- “η αποκλειστική εικοσαήμερη προθεσμία αποφάνσεως (…) παρήλθε και ως εκ τούτου η προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα”.Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων 127 συμβασιούχων και την πρόσληψη 7 νέων, εφαρμόζοντας τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη συμβασιούχων λόγω της πανδημίας Covid-19.