Περιφέρεια| Εκπαίδευση στο πρόγραμμα “Ιριδα” για στελέχη της Π.Ε. Αρκαδίας

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 11:17

Στο πρόγραμμα “Ιριδα” εκπαιδεύτηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, οι προϊστάμενοι των διαφόρων Τμημάτων της Π.Ε. Αρκαδίας.

Σημειώνεται ότι η “Ιριδα” αποτελεί το Πληροφορικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων το οποίο θα ισχύσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από την 1η Ιανουαρίου 2021.Οπως έχει δηλώσει ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας σχετικά, “πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι την 1η Ιανουαρίου 2021 για να διακινούμε ηλεκτρονικά τα έγγραφα, να θέτουμε ηλεκτρονικές υπογραφές, κάτι που θα συμβάλει στην πολύ μεγάλη οικονομία -τόσο σε υλικό, όσο και εργατο-ώρες”.