Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη (13/10) στην Τρίπολη

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 15:54

Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει την Τετάρτη στην Τρίπολη, όπου μεταξύ άλλων, θα γίνει συζήτηση και για τις φασιστικές επιθέσεις στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η 11η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ,  στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή: Της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24-9-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4441) ΚΥΑ με θέμα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.»

 Την αρ. 642/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία
Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το αρθρο 67
του Ν. 4830/2021 (Α’ 169)».α . Διαδικασία ελέγχου :
1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων, κατά σειρά κατάθεσης.
β . Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ TA ΕΔΡΑΣ
2. Επικύρωση των πρακτικών της 14ης / 2021 συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου. (εξ αναβολής)
3. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2021. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
4. Συζήτηση για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου – Άμεση χρηματοδότηση για δράσεις και έργα στις πληγείσες
περιοχές από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Τατούλης,
Δέδες, Πετράκος και Λυμπεροπούλου
5. Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την πλήρη
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Τατούλης,
Δέδες, Πετράκος, Λυμπεροπούλου και Κάτσαρης
6. Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του επενδυτικού
δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του
ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”:
«Αστική Αναζωογόνηση περιοχών Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
7. Συζήτηση για τις φασιστικές επιθέσεις στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: Βελτίωση 1ης Ε.Ο. Καλαμάτας – Αγ. Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη
κοινότητας Κάμπου και Σταυροπηγίου) στη ΔΕ Αβίας, του Δ. Δυτικής Μάνης της
ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και
διάνοιξη οδού πρόσβασης» της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με
κωδική ονομασία θέσης «ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 1006322» στη θέση
«Καριούτα» της ΤΚ Ξηροκαμπίου Δ. Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ